Pareto Principle

1

«اصل پارتو» در تجارت به روشی اشاره دارد که در آن ۸۰% از سود یک کسب‌وکار، معمولاً از ۲۰% مشتریانش به دست می‌آید. صاحبان کسب‌وکارهایی که از اصل ۸۰-۲۰ استفاده می‌کنند، می‌دانند که بهترین راه برای به‌حداکثر‌رساندن نتایجشان این است که بیشترین تلاش بازاریابی خود را روی آن ۲۰% متمرکز کنند.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.