Non-Incent Traffic

«ترافیک بدون مشوق»، بدون تشویق و ترغیب کردن کاربران و بدون هیچ‌گونه پیشنهاد و جایزه‌ای به دست می‌آید و کاربر با میل خود و براساس علاقه‌مندی‌اش وارد ‌سایت می‌شود. در این روش باید بر اهمیت محصول در زندگی کاربر تمرکز شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.