Narrow Product Class

منظور از «کلاس محصول»، گروهی از محصولات است که همگن و یا عموماً جایگزین یکدیگر هستند. بسته به میزان جایگزینی محصولات مختلف، این کلاس محدود یا گسترده در نظر گرفته می‌شود. «کلاس محصول محدود» شامل محصولاتی است که برای یک هدف خاص استفاده می‌شوند؛ برای مثال، می‌توان محصولات پاک‌کنندۀ بدن مانند ژل‌ها، شوینده‌های بدن و صابون‌ها را نام برد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.