NAPW

1

برخی از کارشناسان سئو یک W به انتهای NAP اضافه می‌کنند و NAPW را می‌سازند. W مخفف وب‌سایت (Website) است.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.