Mirror Site

«سایت آینه‌ای» نسخۀ کپی یک سایت است که روی سرور دیگری میزبانی می‌شود. این سایت ممکن است از همان URL سایت اصلی، یک زیردامنه یا یک دامنۀ کاملاً متفاوت استفاده کند. سایت‌های آینه‌ای معمولاً برای توزیع بار ترافیک در سرورهای مختلف وب و قراردادن سرورها در نزدیکی کاربران استفاده می‌شوند؛ بنابراین تأخیر را کاهش می‌دهند. برای مثال، برخی ‌سایت‌ها غیر از دامنۀ .com یک دامنۀ .net هم دارند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.