Middle of the Funnel (MOFU)

«قسمت میانی قیف بازاریابی» که به‌‌اختصار MOFU خوانده می‌شود، مرحله‌ای است که در آن سرنخ‌ها به دنبال شناسایی و رفع مشکل خود، وارد آن می‌شوند. آن‌ها پس از روبه‌روشدن با یک مشکل، به تحقیق دربارۀ آن و مقایسۀ راه‌حل‌ها می‌پردازند. کسب‌وکار شما می‌تواند راه‌حل‌هایی برای مشکل سرنخ‌ها ارائه دهد و آن‌ها را به‌سمت خرید هدایت کند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.