Meta Title

«عنوان متا» که با نام «تگ عنوان» نیز شناخته می‌شود، یک تگ در HTML صفحۀ وب است و به متنی اشاره دارد که در صفحات نتایج موتورهای جست‌وجو و برگه‌های مرورگر نمایش داده می‌شود تا موضوع یک صفحۀ وب را نشان دهد. وقتی عنوان متا به‌درستی برای سئو بهینه‌سازی شود، موتور جست‌وجو ابتدا این تگ و سپس توضیحات متا را می‌خواند تا از مرتبط‌بودن صفحه مطمئن شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.