Meta Tag

«متا تگ» عنصری از HTML است که محتوای یک صفحۀ وب را توصیف می‌کند. تگ «meta» به‌عنوان بخشی از کد، در قسمت «head» یک سند HTML قرار می‌گیرد، اما در خود صفحۀ وب نمایش داده نمی‌شود. این تگ توسط موتورهای جست‌وجو، برای فهرست‌بندی صفحات براساس موضوع استفاده می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.