Meta Tag

1

«متا تگ» عنصری از HTML است که محتوای یک صفحۀ وب را توصیف می‌کند. تگ «meta» به‌عنوان بخشی از کد، در قسمت «head» یک سند HTML قرار می‌گیرد، اما در خود صفحۀ وب نمایش داده نمی‌شود. این تگ توسط موتورهای جست‌وجو، برای فهرست‌بندی صفحات براساس موضوع استفاده می‌شود.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.