Local Pack (Local 3-Pack)

«بستۀ محلی» یک ویژگی SERP است که در صفحۀ اول نتایج گوگل برای هر جست‌وجو، با هدف محلی ظاهر می‌شود و دارای نقشه‌ای از مکان‌های کسب‌وکار به همراه فهرست‌هایی برای ۳ کسب‌وکار مرتبط با یک جست‌وجوی خاص است.

بستۀ محلی، ابتدا ۷ نتیجه را نشان می‌داد، اما امروزه به ۳ مورد رسیده است و کاربران می‌توانند روی صفحۀ طولانی‌تری از نتایج در گوگل‌ مپ کلیک کنند. گوگل این نتایج را از طریق فهرست‌های Google My Business ایجاد می‌کند، براساس آنچه الگوریتم فکر می‌کند مرتبط‌ترین نتایج برای یک جست‌وجوی معین است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.