Link Velocity

«سرعت لینک‌دهی» به نرخ رشد لینک‌ها‌ در یک ‌سایت در یک بازۀ زمانی خاص گفته می‌شود. هرچه تعداد لینک‌هایی که از ‌سایت‌های دیگر در یک مدت‌زمان مشخص می‌گیرید بالاتر باشد، نرخ رشد لینک هم افزایش پیدا می‌کند. سرعت لینک‌دهی را می‌توان برحسب پیوندهای جدید به‌دست‌آمده در ماه، اندازه‌گیری کرد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.