Life Time Value (LTV)

«ارزش طول عمر» یا LTV برآوردی از میانگین کل درآمدی است که یک کاربر در طول عمر خود به‌عنوان مشتری، در چرخۀ کامل استفاده‌اش از یک محصول ایجاد می‌کند. از مقایسۀ LTV با CAC می‌توان دریافت که یک مشتری به‌اندازه‌ای که برای جذب او خرج شده، درآمدزا بوده است یا خیر؛ به ‌این ‌ترتیب، میزان بهینگی کمپین‌های تبلیغاتی و تعامل‌های مشتری مشخص می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.