Late Majority

«اکثریت پیرو»، درصدی از جمعیت را شامل می‌شوند که فقط پس از پذیرفته‌شدن یک محصول جدید از سوی اکثریت مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند که آن محصول را بخرند. این گروه، پیش از «دیرپذیران» (Laggards) قرار دارند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.