Landed Cost Price

«قیمت تمام‌شده» عبارت است از کل هزینۀ یک محصول در سفر از کف کارخانه تا درب خریدار. این هزینه، شامل قیمت اصلی کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بیمه، مالیات، تبدیل ارز، بسته‌بندی، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌هایی است که در طول مسیر صرف می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.