Laddering

«تکنیک نردبانی» شیوه‌ای در تحقیقات بازار است که مرحله به مرحله، از ویژگی‌ها تا مزایا، ارزش‌ها و انگیزه‌های مشتریان یک کسب‌وکار پیشروی می‌کند تا بتواند علل بروز رفتارها را در هریک از افراد شناسایی کند.

این تکنیک با مطرح‌ساختن سؤال‌های متعدد دربارۀ چرایی انتخاب یک ویژگی یا مزیت برای مصرف‌کنندگان، ارزش‌ها و انگیزه‌های آن‌ها را کشف می‌کند و مانند نردبانی است که با طرح این سؤال‌ها پیموده می‌شود. عدم موفقیت در پیمودن پله‌های این نردبان، به کاهش گزینه‌های استراتژیک پیشِ روی برند منجر می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.