Keyword Proximity

یکی از معیارهای مهم جست‌وجو در موتورهای جست‌وجو ازجمله گوگل، «نزدیکی کلمات کلیدی» است که به میزان فاصله یا نزدیکی دو یا چند کلمۀ کلیدی در یک عبارت جست‌وجو اشاره دارد. هرچه کلمات کلیدی به یکدیگر نزدیک‌‌تر باشند، وزن آن عبارت بیشتر می‌شود و احتمال نمایش آن در موتور جست‌وجو بالاتر می‌‌رود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.