Jury of Executive Opinion

«روش داوری آرای متخصصان» یک روش تحقیق است که در آن مدیران یا تعدادی از متخصصان یک شرکت دربارۀ یک تصمیم یا پیش‌بینی خاص نظرسنجی می‌کنند و نظر نهایی، حاصل ترکیب نظرات آن‌ها با یکدیگر است. Jury of Expert Opinion معادل دیگری برای این اصطلاح است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.