JIT Inventory

«موجودی انبار به‌هنگام» (Just-In-Time Inventory) یک سیستم مدیریت موجودی محصول است. این سیستم، مستلزم همکاری نزدیک با تأمین‌کنندگان است تا مواد خام مورد نیاز را طبق برنامه‌ریزی، دقیق و به‌موقع (نه زودتر) برای شروع تولید برسانند. این روش به تولیدکنندگانی نیاز دارد که بتوانند تقاضا را به‌‌طور دقیق پیش‌بینی کنند.

به عبارت دیگر، JIT سیستمی جامع برای کنترل تولید و موجودی‌های انبار است. در این سیستم، هیچ مواد اولیه‌ای خریداری و هیچ محصولی تولید نمی‌شود، مگر هنگامی ‌که ضرورت ایجاب کند. این سیستم، بر کاهش هزینه‌ها از طریق حذف موجودی‌های اضافی انبار تمرکز دارد و به دنبال حذف کامل اتلاف و افزایش بهره‌وری در تمامی فعالیت‌های داخل و خارج سازمان است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.