Influencer

«اینفلوئنسر» یا «فرد تأثیرگذار» به کسی گفته می‌شود که تعداد زیادی دنبال‌کننده در یک یا چند رسانۀ اجتماعی دارد و روی تصمیم‌گیری دنبال‌کنندگانش اثرگذار است. فرد تأثیرگذار، دنبال‌کنندگانش را به دلیل تخصص در یک حوزۀ خاص یا به‌نمایش‌گذاشتن سبک زندگی یا بیان نظرات شخصی خود، به دست آورده است. این افراد، قدرت زیادی در ایجاد ارتباط با دنبال‌کنندگان‌ خود دارند و از این طریق می‌توانند بر نظرات و رفتار آن‌ها اثر بگذارند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.