Inbound Link

1

«لینک ورودی»، مشابهBacklink ، لینکی است که مخاطبان را از یک سایت به ‌سایتی دیگر هدایت می‌کند. داشتن تعداد زیادی لینک ورودی (این‌باند) برای سئوی سایت حیاتی است و به سایت اعتبار می‌بخشد.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.