In-Stream Video Ads

«تبلیغات ویدئویی درون‌جریانی» به آن دسته از ویدئوهایی گفته می‌شود که قبل، حین یا در پایان ویدئویی که بیننده در حال مشاهدۀ آن است، پخش می‌شوند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.