In-app Messages

«پیام‌های درون‌برنامه‌ای»، پیام‌هایی هستند که فقط هنگامی که در حال استفاده از یک اپلیکیشن هستید، می‌توانید آن‌ها را دریافت کنید. این پیام‌ها با نام‌های دیگری نیز خوانده می‌شوند: In-app Notifications، In-app Messaging و Message Center Messages.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.