In-app Messages

1

«پیام‌های درون‌برنامه‌ای»، پیام‌هایی هستند که فقط هنگامی که در حال استفاده از یک اپلیکیشن هستید، می‌توانید آن‌ها را دریافت کنید. این پیام‌ها با نام‌های دیگری نیز خوانده می‌شوند: In-app Notifications، In-app Messaging و Message Center Messages.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.