Image (Concept)

1

«تصویر» عبارت است از تصوری که مردم از کسب‌و‌کار شما دارند؛ ممکن است این تصویر با واقعیت مطابقت داشته باشد یا نداشته باشد. تصویر یک کسب‌و‌کار، متشکل از عوامل متعددی همچون حقایق، رویدادها، تجربه‌های شخصی، تبلیغات و… است که در کنار هم تأثیری بر عموم می‌گذارند.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.