Idea Screening

«غربالگری ایده‌ها» فرایند ارزیابی و انتخاب ایده‌ها یا مفاهیم جدیدی است که در هر پروژه‌ای ازجمله تولید و توسعۀ یک محصول جدید، گنجانده می‌شود. این مرحله پس از «ایده‌‌پردازی» (Idea generation) می‌آید و شامل استفاده از چک‌لیست‌ها یا نظرات شخصی و اطلاعات حاصل از تجربیات و تحقیقات بازار است.

موارد حائز اهمیت در این مرحله عبارت‌اند از: نقاط قوت در مقابل نقاط ضعف، مأموریت شرکت، روند بازار، بازده سرمایه‌گذاری بالقوۀ محصول، پیش‌بینی توانایی سازمان در ساخت و بازاریابی موفق محصول و… .

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.