Hreflang Tag

«تگ hreflang» قطعه کدی است که به گوگل می‌گوید هنگام ارائۀ نتایج جست‌وجو به مخاطبان، از کدام زبان استفاده کند. این کد، به سایت‌های بین‌المللی چندزبانه این امکان را می‌دهد که نتایج را براساس زبان جست‌وجو یا مکان جست‌وجوگر ارائه دهند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.