Homepage

«صفحۀ اصلی» به صفحه‌ای گفته می‌شود که بلافاصله پس از واردکردن آدرس سایت، وارد آن می‌شوید. برای مثال، زمانی که دامنۀ sabavision.com را در مرورگر خود وارد می‌کنید، اولین صفحه‌ای که مشاهده می‌کنید صفحۀ اصلی سایت صباویژن است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.