Growth Marketing

«بازاریابی رشد» که به آن «رشد بازاریابی» هم می‌گویند، یک استراتژی بازاریابی است که شامل حفظ مشتریان فعلی، دستیابی به مشتریان جدید و یافتن راه‌هایی برای این مشتریان است تا به رشد یک کسب‌وکار کمک کنند. این استراتژی، نوعی استراتژی بلندمدت است که بر ایجاد ارتباط با مشتری و تقویت وفاداری متمرکز است و در آن، اصالت و مشارکت باعث ایجاد حمایت و رشد ارگانیک ارزش‌های طول عمر مشتری می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.