Google Reviews

«گوگل ریویو» یا «بررسی‌های گوگل» نظراتی است که توسط کاربران در کنار نمایۀ کسب‌وکارها در Maps و Search گوگل نمایش داده می‌شود. این بررسی‌ها، اطلاعات مفیدی ارائه می‌کنند، در سئو تأثیرگذارند و به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا برجسته شوند. ضمن اینکه امتیازدهی به کسب‌‌وکارها که عددی از ۱ تا ۵ است، می‌تواند باعث جلب نظر مشتریان جدید شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.