Geo Targeting

«هدف‌گذاری جغرافیایی» یک روش تبلیغاتی است که در آن کسب‌وکارها می‌توانند براساس موقعیت مکانی موردنظر خود تبلیغات داشته باشند. مکان‌ها معمولاً توسط آدرس IP یا سیگنال‌های GPS همراه تعیین می‌شوند. برای مثال، یک رستوران با این روش می‌تواند افراد نزدیک به خود را پیدا کند و تبلیغات را در آن موقعیت فیزیکی به نمایش بگذارد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.