General Sales Manager

«مدیر فروش عمومی» مسئولیت کلی فروش شرکت، گروه یا بخش را بر عهده دارد. وظیفۀ مدیر فروش عمومی در این سطح، توسعۀ آن سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های فروش است که از برنامۀ کلی بازاریابی پشتیبانی می‌کنند. در یک شرکت کوچک، مدیر فروش ممکن است مستقیماً بر همۀ فروشندگان نظارت کند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.