General Costs

1

«هزینه‌های عمومی» هزینه‌هایی هستند که یک کسب‌وکار به‌عنوان بخشی از عملیات روزانۀ خود متحمل می‌شود؛ جدا از هزینه‌های فروش و مدیریت.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.