General Costs

«هزینه‌های عمومی» هزینه‌هایی هستند که یک کسب‌وکار به‌عنوان بخشی از عملیات روزانۀ خود متحمل می‌شود؛ جدا از هزینه‌های فروش و مدیریت.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.