Gatekeeper

«گیت‌کیپر» فردی است که دسترسی به چیزی یا شخصی را کنترل می‌کند. برای مثال، در شرکت‌ها، منشی یا دستیار اجرایی کنترل می‌کند که چه کسی با رئیس شرکت یا تصمیم‌گیرندگان کلیدی قرار ملاقات بگذارد. به عبارت دیگر، آن‌ها همۀ تماس‌ها، پیام‌ها و بازدیدها را برای رئیس خود بررسی و کنترل می‌کنند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.