Gamma Distribution

«توزیع گاما» یا توزیع دوجمله‌ای منفی (NBD) یک مدل ترکیبی احتمالاتی است که برای توصیف فراوانی و زمان خرید محصولات استفاده می‌شود. این توصیف، عمدتاً برای کالاهای مصرفی که به‌‌طور مکرر خریداری می‌شوند، کاربرد دارد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.