Gamma Distribution

«توزیع گاما» یک توزیع احتمال پیوسته است. رایج‌ترین مورد استفاده برای توزیع گاما، مدل‌سازی زمان بین رویدادهای مستقلی است که با نرخ میانگین ثابت رخ می‌دهند. از این توزیع به‌عنوان یک مدل طول عمر بدون حافظه استفاده می‌شود.
توزیع گاما تعمیمی از توزیع نمایی است و می‌توان از آن برای مدل‌سازی انواع پدیده‌های مشابه مانند زمان‌های خرابی، زمان انتظار، زمان‌های سرویس و غیره استفاده کرد. با استفاده از این توزیع، تحلیل‌گران می‌توانند زمان سپری‌شده بین تعداد زیادی از رویدادها را مدل کنند، اما توزیع نمایی فقط می‌تواند زمان تا رویداد بعدی را مدل کند.
از توزیع گاما در بازاریابی، برای توصیف فراوانی و زمان خرید محصولات استفاده می‌شود. این توصیف، عمدتاً برای کالاهای مصرفی که به‌‌طور مکرر خریداری می‌شوند، کاربرد دارد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.