Galley Proof

1

«پروف مقاله» یک نسخۀ چاپی یا الکترونیکی اولیه از صفحات جداگانۀ یک آگهی، بروشور، پوستر و… و اغلب با حاشیه‌های زیاد است که برای تصحیح نهایی متن، قبل از انتشار، توسط نویسندگان، ویراستاران و مصححان استفاده می‌شود.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.