Friction

1

به هر عاملی که باعث سردرگمی، انحراف و یا استرس بازدیدکنندگان یک سایت شود یا چرخۀ فروش شرکت را کند یا کاملاً متوقف کند، «Friction» می‌گویند. Friction باعث می‌شود بازدیدکنندگان خیلی سریع سایت را ترک کنند. Friction می‌تواند از ظریف‌ترین جزئیات سایت ناشی شود. استفاده از رنگ‌های ناسازگار، متن‌های طولانی و صفحات فرود با گزینه‌های زیاد و گیج‌کننده، نمونه‌هایی از friction به شمار می‌آیند.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.