Flash mob

منظور از «فلش موب»، به‌عنوان یک پدیدۀ اینترنتی قرن بیست‌ویکم، یک گردهمایی عمومی بزرگ است که از طریق اینترنت یا رسانه‌های اجتماعی سازمان‌دهی می‌شود و در آن افراد یک عمل غیرعادی یا به‌ظاهر تصادفی (مثل آوازخواندن دسته‌جمعی، رقص یا بازی) را انجام می‌دهند و سپس پراکنده می‌شوند. این برنامه کوتاه است و شرکت‌کنندگان به همان سرعتی که دور هم جمع شده‌اند، ناپدید می‌شوند. ویدئوهای فلش موب به‌سرعت در فضای مجازی وایرال می‌شوند و می‌توان از آن‌ها در بازاریابی ویروسی استفاده کرد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.