Findability

«قابلیت یافتن»، درواقع، سهولتِ یافتن اطلاعات و محتوای یک سایت، چه در داخل و چه خارج از سایت (مثلاً وضعیت جست‌وجوی سایت در موتورهای جست‌وجو) است. قابلیت یافتن، یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر تجربۀ کاربر تأثیر می‌گذارد. وقتی می‌گوییم یک بخش از اطلاعات سایت برای کاربران قابل یافتن است، به این معناست که مکان‌یابی یا شناسایی آن آسان است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.