Fill Rate

«نرخ پرشدن» یا «درصد وجود»، درصدی از درخواست‌های تبلیغاتی است که توسط شبکه‌های تبلیغاتی‌ای که با آن‌ها کار می‌کنید، پر می‌شود. برای مثال، اگر یک اپلیکیشن در یک ساعت ۱۰۰ درخواست نمایش تبلیغ را به یک شبکۀ تبلیغاتی ارسال کند، اما آن شبکۀ تبلیغاتی فقط بتواند ۳۰ تبلیغ را برای نمایش به اپلیکیشن بفرستد، نرخ پرشدن تبلیغ ۳۰٪ خواهد بود.

همچنین، این نرخ در تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، درصدی از سفارشات مشتری است که یک شرکت می‌تواند بدون تمام‌شدن موجودی خود، تکمیل کند. شما می‌توانید این نرخ را در هر زمانی از سال اندازه‌گیری کنید تا مشخص شود که مدیریت زنجیرۀ تأمین، جهت برآوردن نیازهای سفارش، چقدر کارآمد است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.