Family Branding

«برندسازی خانوادگی» که به آن «برندسازی حامی» (Umbrella branding) هم گفته می‌شود، یک شیوۀ بازاریابی است که در آن با استفاده از یک نام تجاری، برای چندین محصول بازاریابی می‌شود. محصولات ممکن است تمام خط تولید آن شرکت را شامل شوند یا نشوند. برای مثال، یک شرکت ممکن است از یک برند برای بازاریابی صابون، لوسیون، شامپوی مو و لاک ناخن استفاده کند. این روش، با برندسازی محصولات منفرد که شامل دادن نام و تصویر هر محصول است، متفاوت است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.