Fad

منظور از «مد زودگذر»، محصولی است که محبوبیت آن بسیار شدید اما موقتی است. این نوع محصول، به‌‌محض ورود به بازار، بسیار مورد توجه و تبلیغ قرار می‌گیرد و خیلی زود هم از دور خارج می‌شود. این افزایش و کاهش سریع در فروش، به این دلیل است که محصولات مد روز معمولاً نیاز شدید و مهمی از مصرف‌کننده را برآورده نمی‌کنند. البته محبوبیت محصولاتی از این دست می‌تواند هر چند سال یک ‌بار تکرار شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.