Error 404

«خطای ۴۰۴» یا خطای «صفحه یافت نشد» (Page Not Found) یک کد پاسخ استاندارد پروتکل انتقال ابرمتن است که نشان می‌دهد سرور قادر به یافتن آنچه درخواست شده است، نیست. این پیام همچنین ممکن است زمانی ظاهر شود که سرور مایل به افشای اطلاعات درخواستی نیست یا زمانی که محتوا از روی سایت حذف شده است.

برای مثال، ممکن است یک سایت به یکی از پست‌های سایت شما لینک بدهد؛ اگر شما این صفحه را از سایت خود حذف کنید، در آینده چه خواهد شد؟ اگر کسی روی آن لینک کلیک کند، با خطای ۴۰۴ مواجه خواهد شد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.