Email Blast

1

انفجار ایمیل یا ایمیل‌های انبوه (Mass emails) استراتژی ارسال یک ایمیل واحد به یک لیست بزرگ از افراد، به‌‌طور هم‌زمان است.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.