Email Blast

انفجار ایمیل یا ایمیل‌های انبوه (Mass emails) استراتژی ارسال یک ایمیل واحد به یک لیست بزرگ از افراد، به‌‌طور هم‌زمان است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.