Email Automation

1

«اتوماسیون ایمیل» یک ابزار قدرتمند اتوماسیون در حوزۀ بازاریابی دیجیتال است که به شما امکان می‌دهد با استفاده از گردش کار خودکار، پیام مناسب را در زمان مناسب، به افراد مناسب ارسال کنید. ایمیل‌های خوشامدگویی، تأیید خرید، پیشنهادهای جذاب خرید و… ازجمله ایمیل‌هایی هستند که با استفاده از سیستم‌های اتوماسیون ارسال می‌شوند.

شاید برات جالب باشه:

نظرات بسته شده است.