Effective Cost per Thousand Impressions (eCPM)

 «هزینۀ مؤثر حاصل از هر هزار نمایش» یا eCPM، درآمدی است که یک ناشر (توسعه‌دهندۀ برنامه) به ‌ازای هر هزار نمایش آگهی در برنامۀ خود، کسب می‌کند. ناشران از eCPM برای بهینه‌سازی مکان‌های تبلیغاتی، نظارت بر کمپین‌های کسب درآمد و اندازه‌گیری عملکرد کلی درآمدزایی تبلیغات استفاده می‌کنند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.