Economic and Technical Position

«موقعیت اقتصادی و فنی» یک کسب‌و‌کار، به‌معنای وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام و مالیات‌دهندگان، هزینه‌ها، استفاده از ظرفیت، موقعیت فناورانه و محصولات یا خدمات ثبت اختراع‌شده و… آن کسب‌و‌کار است.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.