Early Majority

«اکثریت اولیه» به افرادی گفته می‌شود که در پذیرش یک محصول جدید و خرید آن، پس از گروه نوآوران (Innovators) و پذیرندگان اولیه (Early adopters) اقدام می‌کنند، اما نسبت به گروه اکثریت پیرو (Late majority) و دیرپذیران (Laggards) محافظه‌کاری کمتری دارند. آن‌ها صرفاً می‌خواهند مطمئن شوند که محصولات و خدمات جدید، چه محاسن و ارزشی برایشان دارد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.