Early Adopter

«پذیرندگان اولیه» افرادی هستند که قبل از اکثریت مردم، از محصولات جدید استقبال و استفاده می‌کنند. آن‌ها ریسک‌پذیر و پیشرو هستند و تأثیر زیادی بر موفقیت یا شکست یک محصول، نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید دارند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.