E-A-T

«E-A-T» مخفف سه کلمۀ تخصص (Expertise)، معتبربودن (Authoritativeness) و موثق‌بودن (Trustworthiness) است و در سئو برای توصیف کیفیت یک سایت یا محتوا استفاده می‌شود.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.