Domain

«دامنه» یا Domain Name آدرس اینترنتی سایت شماست که از دو بخش نام (ترکیبی از حروف، اعداد، خط تیره و نقطه) و پسوند آن تشکیل شده‌ است که با یک نقطه از هم جدا می‌شوند؛ پسوند می‌تواند ir، com، net، org یا… باشد.

هر ‌سایتی دامنۀ یکتای خودش را دارد و کس دیگری نمی‌تواند آن را داشته باشد. برای مثال، دامنۀ سایت صباویژن sabavision.com است. برای ارتباط بهتر مخاطبان، نام دامنه به‌جای آدرس IP سایت که شامل اعداد است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.