Distress Merchandise

«کالای درمانده» به کالایی گفته می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را به قیمت معمولش فروخت و شامل کالاهای آسیب‌دیده، فاسدشدنی، ازمدافتاده و غیر‌فصلی است که هنوز هم شاید کمی ارزش داشته باشند. حراج‌های پایان فصل نوعی استراتژی است که برای فروش چنین کالاهایی کاربرد دارد.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.