Disavow Tool

بین لینک‌هایی که به یک ‌سایت داده می‌شود، ممکن است لینک‌های اسپم و هرز هم وجود داشته باشد. این لینک‌ها اعتبار سایت را مخدوش می‌کنند. «ابزار Disavow» به مدیران سایت‌ها و متخصصان سئو این امکان را می‌دهد که درجهت حذف اسپم‌‌ها و لینک‌‌های مخرب اقدام کنند. این ابزار همچنین می‌‌تواند بک‌‌لینک‌‌های ساختگی را شناسایی و از مخدوش‌شدن رتبۀ سایت جلوگیری کند.

مطالب پیشنهادی ما:

نظرات بسته شده است.